Photo Rating Website
Indeks Lwy STSu WZM wniosek 7VT600 RZ Lwy z Tsavo
wzory sumaryczne i strukturalne wodoru baru i potasu i ich Otrzymywanie

aaaaMarka Tomas, poezja, wiersze, wierszyk, wiersz, wierszyki, proza ...aaaa

Temat: Pomocy Chemia Kwasy karboksylowe i Estry
reakcji; a)całkowitego spalania kwasu stearynowego b)otrzymywania mydła sodowego 4)Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji chemicznych; a)……… +…….. NaCH3COO+H2O b)HCOOH+…..  Ca(HCOO)2 +H2O c)C3H5COOH+K  …… + ……. d)C3H7COOH +…… C+H2O e)C17H35COOH +…… NaC17H35COO +……… f)C2H5COOH +…….  C+H2O g)C15H31COOH +…… CO2 +H2O 5)Zapisz trzema sposobami równania reakcji otrzymywania; a)octanu sodu b)maślanu potasu 6)Zapisz równania reakcji których substratami są a)sód i kwas propionowy b)magnes i kwas mrówkowy c)tlenek cynku i kwas ostowy d)glin i kwas octowy e)wodorotlenek potasu i kwas palmitynowy f)węglan sodu i kwas octowy g)wodorotlenek sodu i kwas masłowy h)kwas oleinowy i wodór ... równania reakcji hydrolizy i określ odczyn wodnych roztworów; a)mrówczanu potasu b)octanu glinu c)mrówczanu wapnia d)propionianu baru 9)Przyporządkuj nazwom estrów oznaczonym liczbami ich wzory sumaryczne oznaczone lterami; 1.Octan metylu 2.Propionian potasu 3.Mrówczan ... metylu b)octanu butylu c)tripalmitynianu gliceryny 12)Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy wszystkich możliwych estrów o wzorach sumarycznych; a)C4H8O2 b)C5H10O2 c)C6H12O2 13)Ułóż równania reakcji otrzymywania; a)mrówczanu etylu b)octanu metylu c)maślanu etylu d)octanu butylu e)palmitynianu metylu f)octanu propolu 14)Ulóż równania reakcji za pomocą których można dokonać następujących przemian; a)octanu potasu  (nad strzałką 1) kwas octowy  (nad strzałką 2) octany metylu b)metanol ...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,427,92074857,92074857,Pomocy_Chemia_Kwasy_karboksylowe_i_Estry.html
Marka Tomas, poezja, wiersze, wierszyk, wiersz, wierszyki, proza ...

Designed By Royalty-Free.Org